GŁOSOWANIE NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU - edycja 2023

ZAGŁOSUJ NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU!

Głosowanie trwa do 16 listopada 2023 do 00:00 - do dnia Gali Konkursu

LICZBA WSZYSTKICH ODDANYCH GŁOSÓW:  6633

Przyjaciele, sojusznicy, entuzjaści, klienci, pracownicy!
Możecie oddać swój głos na przedsiębiorstwo społeczne, które chcielibyście wyróżnić w 12. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia. To Wasze głosy przesądzą o tym, kto w tym roku dostanie Nagrodę Publiczności. Jej laureat otrzyma statuetkę i minimum 5000 złotych.
10 plus 3 =
Ważne! Wynik finansowy dotyczy historycznych informacji finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. ustalonych na podstawie zapisów księgowych i tym samym może nie oddawać aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
** - młode przedsiębiorstwo, które rozpoczęło działalność między 2 stycznia 2021 a 31 stycznia 2022 r. może się ubiegać w Konkursie (eS) jedynie o Nagrodę Publiczności i Nagrodę "Odkrycie Roku".


Regulamin głosowania

§ 1. Głosowanie trwa do 16 listopada 2023 (do 00:00).

§ 2. Głosowanie wymaga podania prawidłowego adresu e-mail osoby głosującej.

§ 3. Każda osoba może oddać tylko jeden głos. Głosy zdublowane będą uznane za nieważne.

§ 4. Głosowanie polega na wskazaniu jednego podmiotu z listy umieszczonej powyżej i kliknięciu przycisku "Oddaj głos".

§ 5. Do ważności głosu konieczna jest akceptacja Regulaminu.

§ 6. Organizator zastrzega sobie prowo do weryfikacji autentyczności adresów e-mail.

§ 7. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 16 listopada 2023 podczas uroczystej Gali Konkursu (eS).

§ 8. Adresy e-mail gromadzone są przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i mogą być wykorzystane wyłącznie do wersyfikacji dokonanego głosowania. Nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane. Adresy e-mail zostaną usunięte (wymazane) do 31 grudnia 2023 r.

BĄDŹ CZĘŚCIĄ NAGRODY PUBLICZNOŚCI!

Partnerzy Konkursu:

OKAŻ UZNANIE! WESPRZYJ!

DO KOŃCA GŁOSOWANIA ZOSTAŁO:

dni:
godzin:
minut:
sekund:
 

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

PARTNER KONKURSU

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

TUW - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

PARTNER KONKURSU

TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.

PARTNER KONKURSU

GRUPA ANG SA

Grupa ANG SA

PARTNER KONKURSU

PWC POLSKA SA

PwC

PARTNER KONKURSU

ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

PARTNER KONKURSU

FUNDUSZ OBYWATELSKI IM. HENRYKA WUJCA

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

KONTAKT:

konkursfise.org.pl

www.konkurs-es.pl

574 179 081 (pon.-pt. 9:00-17:00)

PARTRON MEDIALNY KONKURSU

Portal NGO.pl

PARTRON MEDIALNY KONKURSU

Portal NNO.pl

PARTRON MEDIALNY KONKURSU

Portal EkonomiaSpołeczna.pl

PARTRON MERYTORYCZNY

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej